Hướng dẫn sinh viên học tập.

                  HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HOC TẬP ELEARNING

 

1. Sinh viên truy cập vào trình duyệt web bất kỳ, trên thanh địa chỉ đánh vào  địa chỉ như hình dưới, hoặc đánh vào địa chỉ trang 

( www.elearning-hucec.edu.vn)

2. Trang web về đào tạo Elearning sẽ mở ra. Sinh viên đăng nhập vào nút đăng nhập như hình (chữ đăng nhập màu đỏ có hình mũi tên chỉ vào)

3. Sau khi nhấn vào chữ đăng nhập thì sẽ hiện thị ký danh/mật khẩu, để sinh viên đăng nhập vào. Ký danh/mật khẩu sẽ do TT cấp cho sinh viên, ký danh sẽ không thay đổi được, còn mật khẩu tùy sinh viên thay đổi, sao cho đảm bảo yêu cầu: mật khẩu bao gồm ít nhất 6 kí tự, trong có ít nhất có 1 kí tự là chữ cái, và 1 kí tự là số. 

- Ký danh là: mã số sinh viên, mã số sinh viên được TT cấp cho mỗi sinh viên trên thẻ sinh viên, mật khẩu là: hmã số viên viên. Ví dụ như hình dưới trên thẻ sinh viên của Nguyễn Xuân Cương, có mã sinh viên là: 4024500225, thì đăng nhập như sau: ký danh: 4024500225 và mật khẩu: h4024500225.

4. Ở mục các khóa học của tôi sinh viên click chuột vào học phần mình đang học.

5. Mục đầu tiên tiên của học phần là diễn đàn tin tức, nơi Trung tâm, giảng viên sẽ thông báo những vấn đề liên quan đên môn học. Và cũng là nơi sinh viên trao đổi những thắc mắc về môn học này.

6. Mục thông tin về môn học, sẽ giới thiệu về môn học, giảng viên tham gia giảng dạy, và kế hoạch học tập chi tiết, lịch trình học tập theo lịch trình của giảng viên (có thể thay đổi). Đề nghị Anh/chị cần vào xem thường xuyên mục lịch trình học tập để nắm vững thời gian học. Tránh để vượt quá thời gian học nội dung của phần đó bị khóa, và không xem được.

7. Khi vào học sinh viên học theo lịch trình học của giảng viên, ví dụ về quá trình học của sinh viên như sau: bắt đầu học phần là chương I, sinh viên đọc tóm tắt lý thuyết chương I, hoặc xem video về chương I.

- Video bài giảng: là Giảng viên trực tiếp giảng bài được Trung Tâm  thu lại

- Mục I. II là nội dung chi tiết của chương I.

- Bài tập đánh giá: Sau khi học xong lý thuyết giảng viên sẽ có bài tập đánh giá lại kiến thức sinh viên đã học, qua các kênh như sinh viên nộp trưc tiếp bài tập cho giảng viên, hoặc qua kênh học trực tiếp – đây là hình thức phòng họp trực tuyến – nơi sinh viên và giảng viên trao đổi online về kiến thức đã học.

- Thảo luận: là diễn đàn mở cho sinh viên trao đổi những kiến thức còn chưa hiểu ở chương I.

- Kiểm tra chương I: Trên cơ sở kết quả bài tập đánh giá, giảng viên sẽ ra đề thi bài tập kết thúc chương I, để phù hợp với trình đô của sinh viên. Sinh viên phải làm bài kiểm tra chương I đạt trên 50% số điểm thì nội dung học của chương II mới mở ra. Tương tự như vậy cho các chương tiếp theo.

- Bài tập đánh giá, và bài tập kiểm tra chương I đều có giới hạn thời gian truy cập để làm bài, quá thời gian cho phép sinh viên không truy cập được để làm.

-  Các chương còn lại học tương tự.

Liên hệ về kỹ thuật, tổ CNTT số máy bàn: 0234. 3830770. Di động: 094.327.6669

Last modified: Friday, 21 June 2019, 3:52 PM