Thông báo chung cho sinh viên


Picture of lê quang lâm
Lịch thi lại: Luật Hình sự 1 &2
by lê quang lâm - Wednesday, 10 July 2019, 8:43 AM
 

- Thị lại: Luật Hình sự 1, bắt đầu từ 20 giờ 00

           Luật Hình sự 2, bắt đầu từ 20 giờ 50

- Đề nghị các anh (chị) đăng ký sử dụng e-learning cần phải cập nhật ảnh đại diện của mình nhé.

 

 
Picture of User Admin
Thông báo chung cho sinh viên
by User Admin - Saturday, 11 November 2017, 10:41 PM
 

Thông báo chung: