Thông báo chung cho sinh viên

Lịch thi lại: Luật Hình sự 1 &2

 
Hình của lê quang lâm
Lịch thi lại: Luật Hình sự 1 &2
Bởi lê quang lâm - Wednesday, 10 July 2019, 8:43 AM
 

- Thị lại: Luật Hình sự 1, bắt đầu từ 20 giờ 00

           Luật Hình sự 2, bắt đầu từ 20 giờ 50

- Đề nghị các anh (chị) đăng ký sử dụng e-learning cần phải cập nhật ảnh đại diện của mình nhé.